Info ze Sportovního klubu


Po jarní covidové vlně a následném létě bez omezení dochází na podzim opět k zásahu do činnosti našeho sportovního klubu. Vlivem vládních nařízení se na začátku října prakticky zastavila činnost všech našich oddílů, byla uzavřena všechna sportoviště včetně těch venkovních.
Sportovní organizace přistoupily k okamžitému pozastavení všech amatérských soutěží s tím, že o dalším postupu bude rozhodnuto dle vývoje epidemiologické situace po novém roce.
Začátkem prosince svitla naděje, když došlo k menšímu rozvolnění vládních opatření, což umožnilo skupinové sportování ve venkovních prostorách. Oddíly fotbalu a atletiky toho ihned využily a začaly navzdory nastupujícímu zimnímu počasí s venkovní přípravou. Vnitřní sportoviště pro kuželky či stolní tenis jsou omezené více, lze jej využít pro individuální sporty do 10 osob a za použití roušek.
Věřme tedy, že se situace s nástupem nového roku stabilizuje a my budeme opět moci bez omezení sportovat a soutěžit.
Popřejme si do dalších dnů a týdnů především pevné zdraví, protože právě ono zásadním způsobem ovlivňuje naše životy.

Ing. Jiří Kubec, Sportovní klub Solnice, z.s.

Sportovní den 2020

V prvním týdnu nového školního roku jsme ve sportovním areálu pořádali Sportovní den pro předškolní děti a žáky 1.a 2.tříd ZŠ. Více než stovka dětí prožila soutěžní dopoledne při plnění nejrůznějších disciplín, které pro ně připravili naši trenéři fotbalu a atletiky.

Valná hromada 2020

Klub pořádal 25.června tradiční valnou hromadu, tentokrát s volbou členů do vedení klubu pro příštích 5 let.

Nové složení výboru klubu: Jiří Kubec – předseda, Milan Seidl, Vladimír Sonnevend, David Pross, Marie Andršová.

Revizní komise: Martin Kubec, Barbara Sonnevendová, Jan Souček

Za celoživotní práci byli starostou a místostarostou města oceněni pánové Jiří Šedivý a Milan Hrubý st.

Ocenění funkcionářů a trenérů mládeže na valné hromadě klubu 25.6.2020

Ples SK Solnice

V sobotu 25.ledna 2020 se konal v místním Společenském domě Ples Sportovního klubu Solnice. Večerem provázela známá modelka Iva Kubelková, a kromě zábavy a tance se také vzpomínalo a oceňovalo za mimořádné přínosy a reprezentaci klubu. 

Ocenění u příležitosti 120. výročí založení tělovýchovy v Solnici získali:

  1. Jiří Šedivý za mimořádnou práci ve vedení klubu a oddílech atletiky a kuželek
  2. Milan Hrubý za mimořádnou práci ve vedení klubu a oddílu atletiky
  3. Vladimír Sonnevend za mimořádnou práci ve vedení klubu a oddílu kuželek
  4. Jiří Ehl za celoživotní práci pro oddíl atletiky a rozvoj klubu
  5. Jiří Bartoníček za celoživotní práci na správě a rozvoji sportovního areálu
  6. Miloš Gajda za mimořádnou práci s mládeží v oddílu fotbalu a reprezentaci klubu
  7. Nikola Bartoníčková za mimořádnou reprezentaci klubu v kuželkách na celostátní úrovni
  8. Tomáš Hrubý za mimořádnou reprezentaci klubu v kuželkách na celostátní úrovni