O nás

HISTORIE

Počátky tělovýchovy a organizovaného sportu jsou v Solnici datovány už na přelom 19. a 20. století, konkrétně do roku 1899, kdy zde byla založena Tělocvičná jednota Sokol.

Sportovní klub vznikl v roce 1932, nejprve zahrnoval pouze oddíl kopané. V roce 1950 byl založen oddíl kuželek a o 3 roky později oddíly atletiky a stolního tenisu. V rámci sjednocené tělovýchovy vstoupil klub pod názvem Tatran Solnice v roce 1957 do ČSTV. Sloučením klubu s tělovýchovnou jednotou kvasinské automobilky v roce 1976 došlo ke změně názvu na TJ Auto Škoda Kvasiny a spolek fungoval pod patronací závodu AZNP Kvasiny.

Takto sportovní činnost pokračovala až do roku 1991, kdy se klub znovu osamostatnil a získal zpět svůj původní název Sportovní klub Solnice.

SOUČASNOST

Sportovní klub Solnice je dnes největší společenskou organizací, resp. spolkem, ve městě, co se velikosti členské základny a práce s mládeží týče – v roce 2021 evidujeme 244 členů. Na aktivní sportovní činnosti klubu se v současné době podílejí oddíly fotbalu, kuželek, atletiky a stolního tenisu.

Nejvyšším orgánem klubu je valná hromada složená ze zástupců všech sdružených oddílů, která se koná každoročně zpravidla v březnovém termínu. Dalšími orgány klubu jsou výkonný výbor, předseda jako statutární orgán a revizní komise.

Výroční zpráva SK Solnice 2022

Výkonný výbor klubu:
Ing. Jiří Kubec – předseda
Milan Seidl – člen výboru, fotbal
Vladimír Sonnevend – člen výboru, kuželky

Marie Andršová – hospodářka

Revizní komise:
Martin Kubec
Barbara Sonnevendová
Mgr. Jan Souček