PF 2024

Sportovní klub Solnice děkuje za přízeň v uplynulém roce všem svým členům, podporovatelům a partnerům – Městu Solnice, Obci Kvasiny a dalším institucím a podnikům ze státního i soukromého sektoru.