Zpráva o činnosti oddílu atletiky v roce 2021

Atleti SK Solnice ve věku od 7 – 14 let mají tréninky pravidelně každé pondělí v 16 hod v Solnici. V roce 2021 jsme se mohli začít scházet na venkovních sportovištích zase v květnu, po zrušení covidových opatření. V létě využíváme fotbalové hřiště, cyklostezku na Černíkovice a občas okolí lesa Šárky. Trénink se skládá z volného rozběhání a rozcvičení, dále speciálních cvičení zaměřených na tělesnou koordinaci, rychlost a obratnost dětí a závěrečných her.

Hned v červnu jsme se účastnili Krajského kola přípravek v Novém Městě nad Metují. V září jsme absolvovali orientační běh v Bělé u Rychnova nad Kněžnou. Také Koláčkový běh lyžařů ve Skuhrově nad Bělou. Od listopadu využíváme tělocvičnu ZŠ Solnice a její přilehlé hřiště. Po úvodním rozcvičení následuje gymnastika, hry v družstvech či posilování s váhou vlastního těla. Na závěr nesmí chybět oblíbené hry.

Každého tréninku se zúčastňuje 20 – 30 dětí, pod vedením třech dospělých.

Do nového roku přejeme všem našim sportovcům jen to nej, pevné zdraví a abychom se mohli scházet libovolně, bez vládních nařízení.

Ing. Zuzana Andršová, oddíl atletiky