Atletika

Oddíl eviduje 47 aktivních členů – 33 sportujících dětí a 14 trenérů/rozhodčích.

Oddíl je členem Českého atletického svazu.

Organizační pracovník
David Pross
+420 724 674 801
atletika@sksolnice.cz